MBTI – assessment

trots-mbti.jpg

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) wordt ingezet binnen organisaties om meer inzicht te krijgen in de communicatiestijl van professionals. Jaarlijks maken bijna 2 miljoen mensen wereldwijd hier gebruik van. Het wordt daarom ook toegepast voor onder meer teambuilding, conflictmanagement en leiderschapsontwikkeling. Als gecertificeerde MBTI consultants, nemen wij graag een assessment bij uw team af.

Waarom MBTI?

MBTI wordt vaak ingezet om persoonlijkheidsprofielen in kaart te brengen. Het geeft ons inzicht in onze voorkeur, hoe wij informatie opnemen en hoe wij vervolgens beslissingen nemen.

MBTI beschrijft de voorkeuren van iemand in vier dimensies:

 • E of I
  Extraversie of Introversie: waar ligt je focus?
 • S of N
  Sensing (Zintuigelijk) of Intuition (Intuïtief): Hoe neem je informatie tot je?
 • T of F
  Thinking (Denkend) of Feeling (Voelend): Hoe maak je beslissingen?
 • J of P
  Judging (Oordelend) of Perceiving (Percipiërend): Hoe handel je?

Hoe werkt het?

Via een digitale vragenlijst bestaande uit 93 vragen, wordt men geacht telkens een keuze te maken tussen twee “psychologische” tegenstellingen. De resultaten worden gepubliceerd in een rapportje, bestaande uit een type omschrijving (4 letters, bijvoorbeeld INFP) en toepassingen ervan.

Neem contact met ons op voor vragen over MBTI of het doorlopen van een assessment. De vorige partijen zijn u al voorgegaan:

 • WZH
 • Waterschap Rivierenland