Woonzorg Haaglanden

 Momenteel vindt binnen Woonzorg Haaglanden (WZH) een tweejarig leiderschapontwikkelingstraject plaats. Het “PLOT” (Persoonlijk Leiderschap OntwikkelingsTraject) heeft als doel om WZH – een organisatie van ongeveer 3500 man - verder te ondersteunen in de leiderschapontwikkeling van haar managementpiramide. Canitiem fungeert hier als programmaontwikkelaar en -manager en onderhoudt nauwe contacten met de Executive board en de HRM manager.

Klik hier voor een voorproefje van de PLOT werkmap.