Van Leiderschap Leren, naar Leiderschap Doen. Canitiem maakt de impact van leadership development via haar trajecten meetbaar voor uw organisatie.

wat-1.png

Leiderschap start met persoonlijk leiderschap. Ofwel, goed leiding geven aan anderen, start met leiding geven aan jezelf.

Via onze in-company trainingen en hands-on casestudies, worden professionals uitgedaagd om zich in hun persoonlijk leiderschap en sociale communicatie verder te ontwikkelen. De beoogde doelen worden vooraf met uw organisatie geformuleerd, waarna wij een zorgvuldige strategie uitzetten om hier naartoe te werken en criteria opstellen voor het meten van resultaten.

Meetbaarheid en duurzaamheid zijn vaak zorgpunten

In 2013 bleek uit onderzoek van de Brandon Hall Group dat 75% van de ondervraagde organisaties hun leiderschapsprogramma’s niet effectief beoordeelden. De algemene observatie: “Er wordt teveel leiderschap geleerd, maar te weinig mee gedaan”. Zorgelijk als we beseffen dat deze organisaties minstens 20% van hun trainingsbudget in leiderschapsontwikkeling investeerden. Kortom, forse investeringen, met een relatief laag rendement.

De waarde van leiderschapsontwikkelingstrajecten worden doorgaans onderschreven; de zorgen ontstaan echter bij de meetbaarheid en duurzaamheid van de resultaten voor de organisatie en de klanten.

Canitiem’s programmafasering helpt u om tussentijds te kunnen meten

Met behulp van onze programmafasering focussen wij ons op het te behalen rendement. Een goede afwisseling tussen interactieve trainingen en multidisciplinaire casestudies maakt dat Canitiem tussentijds meetmomenten inbouwt, zodat u de effectiviteit ook tijdens het proces kunt meten. Waar nodig kan eventueel worden bijgestuurd, om ook op onvoorziene ontwikkelingen te kunnen anticiperen.